Sterke emotionele band met papa vermindert kans op eenzaamheid bij meisjes

  • door Mamabaas

Meisjes die op de leeftijd van zes jaar een sterke emotionele band hebben met hun papa, lopen minder kans om zich eenzaam te voelen. Bovendien beginnen ze met meer zelfvertrouwen én grotere slaagkansen aan de lagere school. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek.

Bij een studie in het Amerikaanse Ohio werden gegevens van 695 gezinnen geanalyseerd. Vaders en moeders beantwoordden daarbij vragen over de relatie met hun kinderen, en dan meer bepaald over de band met hun kinderen en de mate van conflicten. Bij de kinderen werd er gepeild naar gevoelens van eenzaamheid.

Minder kans op eenzaamheid

Uit het onderzoek blijkt dat meisjes steeds minder gevoelens van eenzaamheid rapporteren naarmate ze ouder worden. Opvallend: die eenzaamheid neemt sneller af bij meisjes die een sterke band hebben met hun vader. Zij lopen minder kans om zich echt eenzaam te voelen, omdat ze de hulp en bescherming van hun vader inroepen tijdens uitdagende tijden, bijvoorbeeld wanneer ze starten op de lagere school.

Minder hechte band en meer conflicten

Uit de studie blijkt ook dat de band tussen ouders en hun kinderen minder hecht wordt na verloop van tijd, en dat de conflicten toenemen.  Niet verwonderlijk, volgens Julia Yan, die het onderzoek leidde. “In die periode van hun leven worden kinderen steeds onafhankelijker. Ze bouwen relaties op met vrienden en spenderen meer tijd buitenshuis. Door hun groeiende nood aan autonomie stijgt de kans op conflicten en worden ze minder close met hun ouders.”

Toch verdwijnt de sterkte band tussen een dochter en haar vader nooit helemaal, en blijft die sterke band voor voordelen zorgen. Zo doen meisjes die echte vaderskindjes zijn het beter op school en zijn ze veerkrachtiger.

Geen effect bij moeders en zonen

Nog opvallend is dat de relatie met de moeder geen impact bleek te hebben tijdens deze studie. Al betekent dat uiteraard niet dat zij niet belangrijk zijn. Bovendien had een sterke band met de vader of moeder geen effect op de eenzaamheid van jongens.

Papa’s, investeer in de band met je kinderen

Onderzoekers benadrukken hoe dan ook hoe belangrijk het is dat papa’s investeren in de relatie met hun kinderen, en dan vooral hun dochters. Laat jullie gaan, papa’s!